Sociaal Huis ondersteunt mantelzorg initiatieven

Omdat de mantelzorger een cruciale rol speelt in de hulp aan zorgbehoevenden, steunt het Sociaal Huis initiatieven die hen ondersteunen. Het Sociaal Huis voorziet een budget van 12.000 euro voor projecten die zich richten op mantelzorgers in Mechelen.

Iedereen die een bestaand mantelzorginitiatief heeft of een nieuwe opstart, kan een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Het is namelijk van groot belang dat een mantelzorger zelf ook de nodige zorg en ondersteuning krijgt. Het initiatief moet wel starten of doorgaan in één van de vijf lokale dienstencentra. Deze inbedding in de buurt is belangrijk voor het directe (en eventueel toekomstige) sociale contact.
De initiatieven kunnen zich richten op alle thema’s waar mantelzorgers nood aan hebben: informatie, sociaal-emotionele ondersteuning, lotgenotencontact, ondersteuning-op-maat, recreatieve activiteiten of thema’s voor specifieke groepen mantelzorgers.
Schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis legt uit “Of het nu grote of kleine projecten zijn, we zullen alle goede mantelzorgprojecten van harte steunen. We streven ernaar om zorgbehoevende ouderen langer in hun thuisomgeving te laten wonen, daarvoor zijn er nieuwe initiatieven nodig. De initietiefnemer moet ook zeker het gevoel hebben dat hij/zij wordt gesteund in het opgestarte project”
Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 april 2017. In de loop van juni zal de beslissing over de verschillende aanvragen bekendgemaakt worden.
Het aanvraagformulier en het reglement kan teruggevonden worden op de website www.sociaalhuismechelen.be