Sociaal Huis klinkt op 2017 met partners en breidt samenwerking uit


Het Sociaal Huis opende het nieuwe welzijnsjaar met een ontbijtbijeenkomst. Een goed moment om de partners te bedanken voor de fijne samenwerking van voorbije jaren en tegelijkertijd elkaars dienstverleningsaanbod beter te leren kennen met uitwisseling van best practices. Bovendien verwelkomt het Sociaal Huis twee nieuwe organisaties met spreekuur. Ook het Huis van het Kind vergroot zijn aanbod.

Het aanbod dienstverlening partners met zitdagen in Sociaal Huis Mechelen is uitgebreid met het Vlaams Woningfonds en het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme (BCPA). Vanaf deze maand houden zij een spreekuur in het Sociaal Huis. Ook het Huis van het Kind heeft er een nieuwe spreekuur bij, nl. één rond zwangerschap & geboorte.

De voorbije jaren zijn de samenwerkingsverbanden van het Sociaal Huis al sterk uitgebreid.
Dit netwerkmoment was een gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar, met het Info- en Doorverwijsteam (ID-team) van het Sociaal Huis en met belangrijke samenwerkingspartners die spreekuur houden in het Sociaal Huis. Naast de nieuwe partners het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme (BCPA) en Vlaams Woningfonds, waren de volgende partners ook aanwezig: Instituut voor Veteranen, Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) Ritmica, Dyzo (hulp aan zelfstandigen in moeilijkheden), Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Bodukam, Huurdersbond, Federale Pensioendienst werknemers (FPD), Rijksdienst voor Sociale Verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ), Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris), Dienst Ondersteuningsplan (DOP), DG Personen met een handicap.
Ook partners van buitenshuis waren onder de genodigden, zoals: M-bassadeurs van het Huis van de Mechelaar, Mutualiteiten, Wijkagenten, Sociale dienst AZ Sint-Maarten, CLB 9 en CLB het Kompas, Steunpunt Asiel en Migratie, CAW Boom Mechelen Lier, CGG De Pont, Woonpunt Mechelen.
“Dankzij deze partners en onze samenwerkingsverbanden is het Sociaal Huis uitgegroeid tot een sociaal succes in stad Mechelen, onze ligging is centraal en iedereen weet ons te vinden. We hebben een goede naam en blijven onszelf altijd verder verbeteren,” zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis. “Wij zijn een open Sociaal Huis en zijn er dus voor alle Mechelaars. We willen niet betuttelend optreden maar mensen juist zo sterk maken dat ze op hun eigen benen kunnen staan. Dit doen we samen met al deze partners. Zowel partners die spreekuur houden als partners van buiten.” Vervolgt hij.

Naast het spreekuur van Loket Kinderopvang dat ouders ondersteunt in hun zoektocht naar kinderopvang, start het Huis van het Kind nu met het spreekuur ‘zwangerschap & geboorte’, Iedereen met alle vragen m.b.t. kinderwens, zwangerschap, de pasgeboren baby, enz. is welkom. “Als schepen van kinderwelzijn ben ik trots op het succes van het Huis van het Kind. Als stad hebben we destijds onmiddellijk ingespeeld op de beleidsvraag van minister Vandeurzen om het Huis van het Kind te integreren in het Sociaal Huis. Daar hebben we zeker geen spijt van,” zegt de schepen.

Samenwerken loont

Enkele projecten van het Sociaal Huis vielen vorig jaar in de prijzen. Zo ging de federale Prijs Armoedebestrijding naar het project De Aanzet van Sociaal Huis Mechelen, vzw Cachet en Jeugdzorg Emmaüs waarbij jongeren uit de bijzondere jeugdzorg begeleid worden en zelfstandig kunnen samenwonen. Daarnaast werd het GO project (gezinsondersteuning) beloond met een donatie van het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting. Vernieuwend hieraan is de samenwerking tussen de niet voor de hand liggende partijen, namelijk de afdeling jeugd- en gezinsgebonden politiezorg van de Mechelse politie en gezinsondersteuning. Ervaren maatschappelijk assistenten van het Sociaal Huis begeleiden op een intensieve manier gezinnen met kinderen die in de meest schrijnende omstandigheden wonen. Ook lagere scholen en Kind en Gezin werken samen met het GO-team. “Door de nauwe samenwerking ontstaat er tijdswinst en grotere kennis in zaken, dat we hiervoor geprezen worden is een bijkomstigheid, maar we waarderen wel dat ons werk erkend wordt” zegt schepen Anciaux.

De spreekuren van de partners in het Sociaal Huis zijn terug te vinden op http://www.sociaalhuismechelen.be