Restauratie van beschermde gevel van Hof van Egmont

De restauratie van het gebouw waarin nu de Maneblusserswijk (woonzorgcentrum Hof van Egmont) en het dagverzorgingscentrum Hof van Egmont gehuisvest zijn, ging deze week van start. Het betreft een gevelrestauratie. Dit gebouw aan het Kardinaal Mercierplein is een beschermd monument en was erg aan renovatie toe.

Bij deze gevelrestauratie worden volgende werken uitgevoerd: nieuwe ramen en horren, gevelrenovatie, vernieuwing deel van het dak en vernieuwing van balkons en borstwering.
De werken zullen klaar zijn eind maart 2017. Er wordt hier snel en veilig aan gewerkt. Het comfort en de veiligheid van de bewoners staan centraal. Wekelijks vindt er ook een werfvergadering plaats tussen de aannemer, architect, facilitaire dienst en het Sociaal Huis. Hier zal alles besproken en geëvalueerd worden. Er is ook nauw overleg met de betrokken hoofdverpleegkundigen. ”We willen bewoners zo min mogelijk overlast bezorgen. Een goede communicatie tussen alle betrokken partijen is hierbij essentieel. Uiteindelijk krijgen de bewoners er groot comfort voor terug en kunnen ze gezonder en veiliger wonen.” zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter Sociaal Huis.  

Voor deze renovatiewerken krijgt het Sociaal Huis financiële steun van de Vlaamse overheid, Agentschap Onroerend erfgoed en Stad Mechelen. De kosten voor de werken bedragen in totaal 677.256,04 € (incl. 6% btw). Eind maart 2017 zullen de restauratiewerken aan de gevel zijn afgerond. Deze worden uitgevoerd door aannemer PIT Antwerpen. Het architectenbureau, Architecten Beeck & Hermans bvba is verantwoordelijk voor het ontwerp.

Werken Hendrik Speecqvest
Momenteel zijn er voorbereidende werken aan de Hendrik Speecqvest gestart. 1 omleidingsweg loopt door het Hof van Egmont. Men zal volgende week de omheining verplaatsen, de fietsenstalling, verplaatsen, kunstwerk verplaatsen, bomen worden gerooid, sonderingen. Kortom het terrein word bouwrijp gemaakt. Vanaf 1 september is de officiële start.

Naar verwachting zullen deze werken ongeveer 18 maanden duren. Tijdens deze periode zal een omleidingsweg over de site Hof van Egmont lopen. Deze wordt afgesloten van het woonzorgcentrum met hekken en doeken om het comfort en de veiligheid van de bewoners te garanderen. De (werf)vergaderingen worden zorgvuldig opgevolgd door het Sociaal Huis en het Hof Van Egmont.