Opstart van proefproject met vrijwillige sociale tolken

​In samenwerking met het Agentschap Integratie & Inburgering gaat de stad Mechelen een proefproject met sociale tolken opstarten.
 
De vrijwillige tolken zullen kunnen worden ingezet op vraag vanuit het onderwijs, hulpverleningsdiensten en het Sociaal Huis.
“Het inschakelen van vrijwillige sociale tolken is beslist ondersteunend binnen ons stedelijk inclusief diversiteitsbeleid en kadert binnen de visie op kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening”, meent schepen van Diversiteit en Integratie Marc Hendrickx. “Het inschakelen van deze tolken is niet in strijd met de inburgeringsplicht of doelstellingen van ons Taalactieplan. Dit initiatief sluit aan bij onze beleidskeuzes van cultuursensitieve zorg- en hulpverlening, kans- en kinderarmoede, focus op diversiteit en integratie alsook de collectieve vluchtelingenopvang”, aldus nog waarnemend burgemeester Marc Hendrickx.
Schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis, zegt hierover: “Onze samenleving groeit in al zijn diversiteit. De nieuwe Mechelaars komen in contact met scholen, welzijnspartners, Kind en Gezin en verschillende diensten van het Sociaal Huis. Dit gebeurt terwijl ze nog volop de Nederlandse taal aan het leren zijn. Om deze mensen snel te activeren, moeten we ook snel kunnen voldoen aan de basisrechten van desbetreffende gezinnen. Daarom is de vrijwillige inzet van sociale tolken erg welkom.”
Het proefproject, dat normaliter op 1 december van start gaat, loopt gedurende 1 jaar waarna een evaluatie volgt. De stad Mechelen financiert € 3583 en ontvangt vanuit de Vlaamse overheid € 39.416, toegekend door het Agentschap Binnenlands Bestuur in het kader van de verhoogde asielinstroom.