Open Brief aan de Vlaamse minister van Wonen over oneerlijke huurovereenkomsten

Geachte Minister Homans,

U heeft ongetwijfeld al veel positieve reacties ontvangen op uw nieuwe huurplan. Er is echter nog een probleem waarvoor ik uw aandacht vraag als voorzitter van het OCMW/ Sociaal Huis Mechelen.

Met deze open brief schets ik u het probleem in verband met de omzeiling van de regeling huurwaarborg van de huidige Woninghuurwet. Dat is namelijk iets waar wij als Sociaal Huis mee te maken krijgen via onze cliënten die wij willen beschermen tegen oneerlijke praktijken door vastgoedmakelaars. Ik hoop u hiermee inzicht te geven over de gevolgen van de misleidende ‘Korfina’ huurwaarborgvormen en wil u vragen de omzeiling van de nieuwe regeling huurwaarborg (25 april 2007) uiteindelijk onmogelijk te maken.

Sinds 2007 bestaan er drie wettelijke huurwaarborgvormen volgens artikel 10 van de Woninghuurwet, waartussen de huurder een keuzerecht heeft, en waarvan bepaald is hoeveel maanden deze waarborg maximaal mag bedragen. Namelijk 2 maanden huur indien de waarborg direct aan de verhuurder wordt betaald en drie maanden indien ze in schijven wordt samengesteld via een bankwaarborg of via een bankwaarborg met tussenkomst van het OCMW. Het OCMW stelt zich dan borg voor de huurder en het stigmatiserend effect wordt opgeheven door het feit dat de verhuurder niet weet dat het OCMW tussenbeide komt.

Daarnaast is er de Korfina huurwaarborg, een verzekeringsbon die opgemaakt wordt op naam van de huurder en gemaakt is om de wettelijke regelingen te omzeilen. De overeengekomen waarborg wordt door de huurder gestort en staat, net als bij de formule van een geblokkeerde rekening, vast gedurende de hele huurperiode. Als extraatje voorziet de Korfina huurwaarborg ten slotte ook een overlijdensdekking. Deze Korfina huurwaarborgvorm wordt gepromoot door sommige vastgoedmakelaars, zonder dat er uitleg wordt verstrekt dat deze huurwaarborgvorm niet valt onder de door artikel 10 Woninghuurwet bepaalde wettelijke huurwaarborgvormen. Bepaalde vastgoedmakelaars verplichten huurders om deze -niet wettelijke huurwaarborgvorm- aan te gaan. Terwijl verhuurders juist worden aangemoedigd om de wettelijke regeling te omzeilen en een huurwaarborg van meer dan 2 maanden huur te vragen.

Als schepen van Welzijn en als voorzitter OCMW/ Sociaal Huis ervaar ik dat sociaal zwakkeren die bij ons aankloppen, door deze ‘omzeiling’ minder kansen krijgen op de huurmarkt. Zij moeten er maar mee akkoord gaan, anders kiest het immokantoor of de verhuurder voor iemand anders. Vaak heeft een huurder niets te zeggen. Die is al blij dat hij kans maakt op een huurhuis. Dit maakt mensen afhankelijk en daar willen wij een einde in aanbrengen. Wij weigeren mee te doen aan dit soort oneerlijke praktijken en moeten onze cliënten teleurstellen.

Mensen moeten duidelijk geïnformeerd worden over het feit dat dit niet onder artikel 10 van de Woningwet valt.  Dan zal de consument vermoedelijk niet kiezen voor dit product om aan de huurwaarborgverplichting te voldoen. Het OCMW/ Sociaal Huis Mechelen steunt de huurdersbond in zijn opinie dat het Korfina achterpoortje gesloten moet worden. Mensen mogen niet meer in de val gelokt worden.

Na het lezen van de nieuwe maatregelen uit uw huurplan, wil ik u de volgende vraag stellen met betrekking tot één van uw voorstellen: zullen de huidige ‘korfinapraktijken’ tot hun einde komen wanneer de Vlaamse overheid zal instaan voor de anonieme huurwaarworg dat u voorstelt als alternatief voor de OCMW waarborg?

Sociaal Verhuurkantoor Mechelen

Daarnaast wil ik u er ook op attenderen, dat het OCMW reeds verhuurders tegemoet komt op vele vlakken op de verhuurdersmarkt. Al jaren gaan wij onzekerheden bij verhuurders tegen door hen stabiliteit te garanderen en te beschermen. Indien verhuurders angst hebben voor het verhuren aan particulieren die zij niet kennen kunnen ze het best het Sociaal Verhuur Kantoor (SVK) Mechelen inschakelen. Dit is een manier om zeker te zijn van huurinkomsten en kwalitatieve herstellingen bij eventuele schade. Ons SVK willen wij goed uitbouwen in Mechelen en daarom moeten alle achterpoortjes voor oneerlijke praktijken dicht.

Mijn verzoek aan u is dan ook om de zogenaamde Korfina-achterpoortjes te sluiten met behulp van verfijning van de Woninghuurwet.