Meldpunt  Dierenwelzijn
 
De schepen van Dierenwelzijn, Koen Anciaux ambieert een optimaal functionerende communicatie over alle onderwerpen rondom dierenwelzijn in Mechelen. Ook in geval van dierenmishandeling moet de burger snel weten waar hij/zij terecht kan, zodat er kordaat kan worden opgetreden.  


Via de stadswebsite kunnen burgers melding maken van dierenmishandeling. Eventuele foto’s en de locatie waar het probleem werd vastgesteld kunnen aan het meldingsformulier worden toegevoegd. De meldingen worden aan de betrokken diensten overgemaakt en verder door hen opgevolgd en afgehandeld.

“Een sterk dierenwelzijnsbeleid staat opgenomen in ons bestuursakkoord voor de periode 2019-2025. Daarin speelt communicatie een belangrijke rol. Met dit meldpunt willen we dringende problemen zo snel mogelijk oplossen en vragen beantwoorden. Deze ‘alarmcentrale’ bestaat al langer, maar er moet meer bekendheid rond gecreëerd worden. Dierenwelzijn krijgt weldra ook een plaats op de stadswebsite”, zegt de schepen.

Verder wil de stad haar inwoners ook  meegeven dat er sinds vorig jaar gratis huisdierstickers verkrijgbaar zijn om aan de voordeur of raam te  kleven. Met deze stickers kunnen zij – in geval van nood – de hulpdiensten laten weten hoeveel én welke huisdieren in de woning aanwezig zijn. De stickers zijn te verkrijgen in het Huis van de Mechelaar.
Praktisch
Website: https://www.mechelen.be/meldingen
Tel: 0800 20 800
Adres: Huis van de Mechelaar, Reuzestraat 1, 2800 Mechelen