Mechelse jongeren tonen hun ICT-talent via project Digitalent

Vandaag werden certificaten uitgereikt op de tentoonstelling van Digitalent, een project ontwikkeld door Proximus Foundation om jongeren te helpen in hun zoektocht naar werk. Vier jongeren kregen hun certificaat overhandigd door schepen van Sociale Zaken Koen Anciaux en schepen van Sociale Economie en Tewerkstelling Katleen Den Roover.

De Proximus Foundation wil vroegtijdige schoolverlaters via de nieuwe technologieën op weg helpen op de arbeidsmarkt. Tijdens een acht weken durend traject werden vroegtijdige schoolverlaters en jonge werkzoekenden zonder diploma ingewijd in de ICT-wereld. Ze volgden ook een workshop rond ondernemerschap, waarbij ze een virtueel bedrijf opzetten en vertrouwd raakten met alles wat daarbij komt kijken (financieel, marketing, enz.).

Mogelijkheden van kansengroepen versterken op de arbeidsmarkt
Er werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen VDAB, Proximus Foundation en Stad Mechelen. Dit project leunt aan bij de beleidsdoelstelling: ‘Mechelen versterkt de mogelijkheden van kansengroepen op de arbeidsmarkt’.
Digitalent wilt bij jongeren van 18 tot 25 jaar, zonder hoger diploma en worstelend met hun opleidingskeuze of het vinden van werk, belangstelling opwekken voor de ICT-wereld. De vier deelnemers zetten zich voor 100 % in om hun traject tot een goed einde te brengen.

Vandaag was het slotmoment waarop alle ICT-projecten getoond werden. Via technische workshops ontwikkelden de jongeren individueel een ICT-project. Naar het einde toe werd ook een groepsproject ontwikkeld. Binnen dit project werd samengewerkt met VDAB (workshops rond CV, sollicitatiegesprekken, communicatie, …) en met Yought Start (basis bedrijfsopleiding, inzicht in ondernemerschap). Het gehele project gedurende acht weken werd opgevolgd door een Proximus-coach.
Na deze 8 weken worden de jongeren overgedragen aan VDAB voor een verdere begeleiding, zodat ze zich eventueel kunnen oriënteren naar een kwalificatieopleiding, werkervaring of (interim) job.

Integrale aanpak tegen schooluitval
“De stad Mechelen ondersteunt initiatieven, die ongekwalificeerde uitstroom tegengaan en doorstroom naar hoger onderwijs/werk bevorderen. Het uitwerken van dit project is ook opgenomen als actiepunt binnen het actieplan ‘Integrale aanpak tegen schooluitval’ dat wordt opgevolgd in de schoot van het netwerk Leerrecht (gecoördineerd vanuit de dienst Onderwijsondersteuning). In de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen/VDAB/Sociaal Huis is het thema jeugdwerkloosheid een aandachtspunt en staan we vanuit de dienst Sociale Tewerkstelling achter dit initiatief”, zegt schepen van Sociale Economie en Tewerkstelling Katleen Den Roover.

Jongeren motiveren en vertrouwen schenken om zich op de arbeidsmarkt te begeven
Tijdens het traject werden de deelnemers individueel gecoacht door professionals uit de opleidings- en tewerkstellingssector. Ze stippelden samen ook een plan voor de toekomst uit. Na de opleiding worden de jongeren nog eens zes maanden gecoacht op hun weg naar de arbeidsmarkt. “Het is geen opleiding waar een diploma aan vasthangt, maar veeleer een kennismaking met een aantal nieuwe technologieën die de jongeren weer de motivatie en het vertrouwen schenken om zich op de arbeidsmarkt te begeven. Ze ontwikkelen de vaardigheden en basisprincipes die ze in eender welke job nodig zullen hebben (op tijd komen, zelfstandig werken, werken in team, enzovoort)”, aldus schepen van Sociale Zaken Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis.