Mechelen valt in de prijzen bij de Publica Awards
 
Donderdagavond sleepte Mechelen niet alleen de Green Leaf Award van Europa in de wacht, maar kon de stad ook maar liefst twee keer de jury van de Publica Awards 2019 bekoren. Dit in de categorieën ‘Heritage & Architecture’ en  ‘Safety & Security’. Een mooie opsteker voor het stadsbestuur en de stadsdiensten

De Publica Awards zijn voor de vierde keer uitgereikt. Deze prijzen bekronen publieke actoren, hun partners en hun samenwerking in unieke projecten. Ruim 250 genodigden woonden het gala-event, georganiseerd door EBP bij in Hotel Metropole in Brussel. 71 projecten maakten kans op een Publica Award in één van de volgende vijf categorieën: Corporate Responsibility, Urban development, Infrastructure & Mobility, Technology, Heritage & Architecture en Safety & Security.
 
Vijf verschillende expertenjury’s bogen zich over de kandidaten en hun dossiers. Tijdens het galadiner stemden de gasten ook nog eens live op het project dat volgens hen de publieksprijs in elke categorie verdiende.

Overlastmeldingen
In de categorie ‘Safety & Security’ won Mechelen de publieksprijs voor het project ‘Behandeling overlastmeldingen: van subjectieve beleving naar objectieve meting’. Zoals elke stad streeft Mechelen naar een harmonieuze samenleving waar overlast beperkt blijft. Om iedere burger de kans te bieden om melding van overlast in te dienen en zelf te kunnen opvolgen, werd het hele proces geanalyseerd en aangepast. Binnen de vernieuwde aanpak en technologie worden alle instromen gecentraliseerd in het platform ‘Topdesk’ en van daaruit behandeld.
 
“Door de objectieve metingen kan men gerichter preventieve acties opzetten, zo kunnen we de overlastmeldingen terugdringen tot een minimum”, zegt  preventieschepen Abdrahman Labsir. “Door ons sterk netwerk van politieagenten en dienst preventie kunnen ook de meeste structurele overlastmeldingen behandeld worden.”
 
“Als slimme stad zetten we onder meer in op moderne technologieën om de grote uitdagingen in onze stad aan te gaan”, gaat schepen van Slimme Stad Marina De Bie verder. “Het bundelen van overlastmeldingen via Topdesk is daar een mooi voorbeeld van. Het is een win-win voor iedereen: de melding komt meteen op de juiste plaats terecht, de melder wordt automatisch op de hoogte gehouden, de opvolging en aanpak van het probleem verloopt efficiënter en wij kunnen er met het beleid ook sneller op inspelen. We gebruiken dit procedé steeds vaker op verschillende domeinen van onze werking en zijn blij dat dit werk ook extern gewaardeerd wordt.”
 
Goud
Beeldsmederij DE MAAN heeft dan weer goud gepakt in de categorie ‘Heritage & Architecture’ voor de combinatie van restauratief erfgoed met een kwalitatieve moderne aanbouw, beter bekend als café De Kuub.
“Dit project toont aan dat eeuwenoude monumenten en hoogstaande hedendaagse architectuur mits de juiste benadering en ontwerpmethodiek hand in hand kunnen gaan. Ze is een toonbeeld geworden van integrale en geïntegreerde monumentenzorg. We kiezen ervoor om onze monumenten en panden maximaal te beschermen en er een nieuwe aanvulling aan te geven.” Zegt Koen Anciaux, de schepen van Monumentenzorg.  
 
Deze synergie kan tevens leiden tot nieuwe, geladen en inspirerende publieke plekken voor ontmoeting en beleving.
“Het Heilige Geesthuis is het oudste publieke gebouw van Mechelen en daarin hebben we De Maan en De Kuub verweven, wat dan weer heel moderne gebouwen zijn. Dat speelse contrast op het vlak van architectuur heeft de jury ongetwijfeld kunnen appreciëren. Mechelen is Bokrijk niet: wij brengen een mix van oud en modern. Dat is meteen ook de charme ook van onze stad”, zegt schepen van Cultuur Björn Siffer.