Het verhogen van toegang tot kinderopvang én werk:
groot internationaal project  van start in Gent


Vandaag vond in Gent de kick-off plaats van het PACE project (Providing Access to Childcare and Employment). Dit internationale project wil de toegang tot kinderopvang vergemakkelijken en ondersteunt werkzoekende en kwetsbare ouders in hun traject naar werk. Dit project is een belangrijke schakel in de strijd tegen sociale uitsluiting en kinderarmoede in Europa.

Arteveldehogeschool uit Gent organiseerde de kick-off van het project met twee gastsprekers: Michel Vandenbroeck van Universiteit Gent en Wim Van Lancker van Universiteit Antwerpen. Beiden doen onderzoek naar kinderopvang. Daarnaast werden verschillende workshops aangeboden rond onder andere ouderbetrokkenheid in de kinderopvang, verlaging van drempels naar kinderopvang, vrijwilligerswerk en de combinatie van kinderopvang en werk.

Het PACE project wordt mogelijk gemaakt door het Interreg 2 Zeeën Programma. Dit grensoverschrijdende project wil oplossingen zoeken voor twee belangrijke uitdagingen voor gezinnen: de toegang tot kinderopvang én tot werkgelegenheid verbeteren, zodat ouders gemakkelijker aan de slag kunnen gaan. Een gebrekkige toegang tot kinderopvang vormt vaak een drempel voor ouders om opleidingen te volgen, werk te zoeken of om te werken. Het PACE project wil met een nieuwe benadering voor de opvang van kinderen de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken. 

Elke partner zal de komende drieënhalf jaar methodieken ontwikkelen en hindernissen wegwerken om kwetsbare gezinnen te begeleiden naar occasionele kinderopvang en tewerkstelling.

Naast medewerkers, partners en andere geïnteresseerden waren alle 12 (inter)nationale partners die meewerken aan het PACE project aanwezig. Het event lokte in totaal 150 mensen.

Partners
Lead partner: stad Mechelen
Vlaamse partners: Karel de Grote-Hogeschool, Arteveldehogeschool, Dienst Kinderopvang Stad Gent, stad Turnhout & Sociaal Huis Mechelen
Engelse partners: Brighton and Hove City Council & Kent County Council
Franse partners: Association des Centres Sociaux de Wattrelos, Centre Social Jean Ferrat & Centre Social Eclaté de Saint-Martin-Boulogne
Nederlandse partners: De Mussen Den Haag
Observer partners: Kind & Gezin, VDAB, Agentschap Integratie & Inburgering en Samenlevingsopbouw Antwerpen


PACE in Mechelen
Mechelen start dit najaar met een kinderopvang in de Caputsteenstraat i.k.v. het PACE-project. “We willen drempels naar werk zo laag mogelijk houden. Mechelen is een groeiende stad in alle opzichten, ook op internationaal vlak. We stappen dan ook graag mee in dit project en zijn momenteel bezig met het inrichten van de nieuwe kinderopvang,” zegt schepen Koen Anciaux, de voorzitter van het Sociaal Huis Mechelen (OCMW).
“Met dit initiatief willen we ook een nieuwe doelgroep bereiken. Namelijk ouders die nog niet vertrouwd zijn met systemen van kinderopvang. We wijzen hen op de kwaliteiten van kinderopvang en op de mogelijkheid die dit biedt om ook zelf, indien men dit wenst, actief te blijven op de arbeidsmarkt” zegt schepen van Economie Katleen Den Roover.

PACE in Turnhout
Stad Turnhout organiseert reeds 18 jaar kinderopvang in Turnhout. In de hoofdlocatie in de Druivenstraat wordt momenteel zowel voor- en naschoolse opvang georganiseerd voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar, als groepsopvang voor baby’s en peuters (0 tot 3 jaar).
“Turnhout start in 2018 met de verbouwingen van deze locatie zodat de occasionele groepsopvang baby’s en peuters “ ’t Lindeke” kan worden geïntegreerd in dit gebouw. Door 3 vormen van kinderopvang onder te brengen op één locatie zullen er een aantal drempels naar kinderopvang en werk verlaagd worden.” zegt schepen Peter Segers, en de voorzitter van vzw Kinderopvang turnhout.

PACE in Gent
Concreet wordt door Dienst Kinderopvang Stad Gent o.a. een mobiele pop-up opvanglocatie ontwikkeld om in te zetten voor kwetsbare gezinnen … En een netwerk opzetten om partners in kinderopvang, werk en kwetsbare gezinnen dichter bij elkaar te brengen.
Het project zal in Gent inzetten op ouders én hun kinderen in de kinderopvang. Ouders zullen hun talenten en competenties versterken en zo hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. Hun kleine spruit zal genieten van onze goede kinderopvang. Ik ben trots dat Gent, met zijn jarenlange inzet op toegankelijkheid en kwaliteit, zijn expertise kan delen en leren van anderen. Met dit project verdiepen we de sociale rol van de kinderopvang en voeren we de strijd tegen armoede verder op.” zegt schepen Elke Decruynaere,

Pace in KDG Antwerpen
De Karel de Grote Hogeschool onderzoekt tijdens het PACE project het perspectief van de deelnemende ouders en coacht de teams in de kinderdagverblijven uit Mechelen en Turnhout om hun werking met ouders uit te bouwen. Met de informatie uit het onderzoek en de coaching ontwikkelt de hogeschool bruikbaar materiaal voor de kinderopvang.

Budget
PACE wordt medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
Totaal projectbudget: € 6.551.267,06
Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 3.930.760,24

Budget Stad Mechelen: € 1.038.144,99
Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 622.886,99

Budget Stad Turnhout: € 205.907,66
Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 308.861,50

Budget Stad Gent: € 425.133,85
Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 255.080,31

De provincie Oost-Vlaanderen is als co-financier betrokken bij de Arteveldehogeschool.