Het Sociaal Huis verhoogt capaciteit winteropvang

Het Sociaal Huis organiseert extra winteropvang vanaf 1 december 2016. Thuislozen krijgen onderdak aangeboden onder de formule ‘bed-bad-brood’. Er zijn 9 plaatsen beschikbaar en deze zijn gratis. De praktische opvang wordt door het CAW opgenomen en is voorzien tot 30 april 2016. Het initiatief wordt in cofinanciering uitgevoerd waarbij het Sociaal Huis een budget voorziet van €25.000 euro.

Door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met het CAW Boom Mechelen Lier voor deze winter, voorziet het Sociaal Huis een gedegen, humanitaire opvang voor mensen die tijdens de koude maanden op straat verblijven of dreigen te verblijven. De Mechelse opvangduur wordt zo ook verlengd met een maand, omdat het andere opvanginitiatief Calefact loopt tot 1 april 2017.

“Vorig jaar heeft het bestuur beslist om de capaciteit van lokale winteropvang dit jaar uit te breiden,” vertelt schepen Koen Anciaux.  Gezien deze belofte onderzocht het Sociaal Huis dit najaar de mogelijkheden. De noodopvang wordt voorzien in het Sociaal Huis gebouw aan de Wollemarkt. Winteropvang is er voor Mechelaars die tijdelijk in een acute dakloosheid of thuisloosheidssituatie verkeren zijn tijdens de winter.

De winteropvang is gratis en kent een capaciteit van 9 plaatsen. De opvangperiode is van
1 december 2016 t/m 30 april 2017. Er is minimale begeleiding volgens het principe bed/ bad/ brood. De opvang is van 18.00 tot 9.00 uur. De thuisloze slaapt vrijblijvend in. Thuislozen kunnen niet zelf beroep doen op de winteropvang, maar moeten worden doorverwezen door hulpverleners en intermediairs.

De vraag naar een professionele winteropvang in Mechelen leeft al lang. Het Sociaal Huis is hiervoor verantwoordelijk en vond het aangewezen om deze opvang met welzijnspartner CAW te realiseren. Het Sociaal Huis verhoogt de opvangcapaciteit voor Mechelen aanzienlijk en biedt een sterkere link met professionele hulpverlening. Er zullen zoals in het verleden geen mensen die onze hulp vragen en legaal in ons land vertoeven in de kou moeten overnachten. Op zowel financieel als praktisch niveau voorzien we al het mogelijke. Door samen te werken met verschillende organisaties komen we al heel ver,” zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis’.

Zoals in het verleden blijft er voor uitzonderlijke situaties nog steeds een oplossing. Deze locaties kunnen we echter niet meedelen.
Dit opvanginitiatief loopt naast het bestaande initiatief Calefact (bestaande door ondersteuning van het Sociaal Huis) dat open is van 1 november en loopt tot 1 april 2017.