Eedaflegging nieuw raadslid Sociaal Huis

Op 15 december 2016 legt mevrouw Peggy Ghekiere (CD&V) haar eed af om vervolgens zitting te nemen in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het Sociaal Huis.  Met ingang van 1 januari 2017 neemt zij de fakkel over van de heer Eduard (Ward) Leemans (CD&V) die officieel zijn mandaat neerlegt op 31 december 2016.

Om mevrouw Ghekiere direct vanaf de ingangsdatum te kunnen inschakelen in de werking van de bijzondere comit├ęs en Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het Sociaal Huis dient de eedaflegging vooraf georganiseerd te worden.

U bent van harte uitgenodigd op deze eedaflegging op donderdag 15 december 2016 om 16.00 uur in de kolommenzaal in het stadhuis.
Schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis is hierbij aanwezig.